# daňové priznanie, rýchlo!

Agilné účtovníctvo vďaka moderným technológiám
a ústretovému prístupu

Cenník

Zavedenie novej firmy
Živnosť, Občianské združenie, Nezisková organizácia 20 €
Akciová spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným 40 €

Jednoduché účtovníctvo

Účtovné položky
do 30 položiek / mesiac v cene paušalu
od 30 do 400 položiek / mesiac 0,50 € / zápis v peňažnom denníku
od 400 do 1000 položiek / mesiac 0,40 € / zápis v peňažnom denníku
nad 1000 položiek / mesiac 0,30 € / zápis v peňažnom denníku

Zápisom sa rozumie každý zápis v knihe záväzkov, knihe pohľadávok, v peňažnom denníku, v evidencii majetku.

Daňové priznanie
Spracovanie DP k dani z príjmu B 50 €
Spracovanie DP k dani z príjmu A 20 €

Podvojné účtovníctvo

Účtovné položky
do 30 položiek / mesiac v cene paušálu
od 30 do 400 položiek / mesiac 0,70 € / zápis v účtovnom denníku
od 400 do 1000 položiek / mesiac 0,50 € / zápis v účtovnom denníku
nad 1000 položiek / mesiac individuálne
Spracovanie daňového priznania k DPH
1 / 4 ročne 18 €
mesačne 15 €

Mzdy a personalistika

Zavedenie nového zamestnanca 8 €
do 5 zamestnancov 8 € / zamestnanec / mesiac
od 5 do 20 zamestnancov 7 € / zamestnanec / mesiac
od 20 do 100 zamestnancov 6.5 € / zamestnanec / mesiac
nad 100 zamestnancov 6 € / zamestnanec / mesiac

Uvedené ceny sú konečné. Pre nacenenie neuvedených úkonov, vypracovanie cenovej ponuky na vedenie účtovníctva alebo zastupovanie voči úradom nás prosím kontaktujte.