# daňové priznanie, rýchlo!

Agilné účtovníctvo vďaka moderným technológiám
a ústretovému prístupu

Jednoduché účtovníctvo

Klientom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva vypracuvávame kompletnú súvisiacu agendu vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Keďze sa snažíme ku každému pristupovať individuálne vieme vždy prispôsobiť naše služby každému na mieru.

1

FYZICKÉ OSOBY

podnikajúce na báze živnostenského oprávnenia

2

FYZICKÉ OSOBY

podnikajúce alebo vykonávajúce inú samostatne zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú svoje výdavky na zabezpečenie, udržanie a dosiahnutie príjmov na účely základu dane z príjmov

3

FYZICKÉ OSOBY

podnikakúce podľa osobitných predpisov

– súkromný lekár – daňový poradca – auditor, znalec, notár, advokát – profesionálny športovec …

4

PRÁVNICKÉ OSOBY

– poľovnícka organizácia – spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – občianské združenie – nezisková organizácia (vo vybraných prípadoch)

5

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

v prípade, že príjem v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahol 200 000€

6

NEPODNIKAjÚCE NÁBOŽENSKÉ SPOLOČENSTVÁ A CIRKVY

Vedenie jednoduchého účtovníctva od 20€ mesačne.

Sledujte náš blog

Výmena účtovníka – kedy je tá správna doba?

Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018

Daňové priznanie elektronicky. Nutnosť? A pre koho?