Platenie dane z príjmov je povinnosťou každého občana, ktorý v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 2016 dosiahne zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a zároveň ich výška za toto obdobie prekročí 1 901, 67 €.

Príjmy podliehajúce dani

Príjmy zo závislej činnosti
Príjmy z podnikania
Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
Príjmy z prenájmu nehnuteľností
Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
Príjmy z kapitálového majetku
Ostatné príjmy
Daňové priznanie je potrebné odovzdať do troch kalendárnych mesiacov od uplynutia zdaňovacieho obdobia. Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. marec 2017.
(zdroj: finančná správa SR)

Daňové priznanie online
Je pre vás efektívne využitie času prioritou? Daňové priznanie online je služba ktorá Vám to umožní. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
Daňové priznanie elektronicky
Prínos výpočtovej techniky umožňuje využiť technologický pokrok aj v takej sfére akými sú dane a ich spracovanie. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
Daňové priznanie príjem zo zahraničia
Mali ste v minulom zdaňovacom období príjem zo zahraničia? Potrebuje poradiť so spracovaním daňového priznania? Kontaktujte nás.
Dodatočné daňové priznanie
Nestihli ste odovzdať daňové priznanie v riadnom termíne? Potrebuje poradiť so spracovaním daňového priznania? Kontaktujte nás.

Ako to funguje?

Chcete aj vy využívať výhody technologického pokroku a držať krok s dobou? Po vyplnení krátkeho kontaktného formulára sa s Vami spojíme a nastavíme Vaše konto do ktorého môžete jednoduchým spôsobom vkladať svoje naskenované doklady. Na základe ich vyhodnotenia spolu s vyplneným dotazníkom budete vedieť predbežnú cenu za naše služby. Po jej odsúhlasení Vám zašleme faktúru a doklady spracujeme. Vyplnené daňové priznanie obdržíte v elektronickej forme spolu s potrebnými informáciami.

Často kladené otázky

Nebude to drahé?
Naše ceny neskrývame. Na stránke sa nachádza platný cenník s aktuálnymi cenami za jednotlivé úkony. Navyše po vyplnení dotazníka získate predbežný výpočet ceny našich služieb na mieru priamo pre Vás.
To stačí len zoskenované doklady nahrať?
Áno. Z elektronickej verzie vidíme potrebné údaje rovnako ako z verzie tlačenej. Výhodou je, že originály dokladov zostávajú u Vás,  odpadajú náklady na prepravu dokladov či naše služobné cesty čo znamená úsporu Vašich finančných prostriedkov.
Keď to je teraz veľa roboty všetky doklady zoskenovať. Inak sa to nedá?
Dá. Pokiaľ budete s našimi službami spokojný budete mať k svojmu kontu prístup aj naďalej. Čo tým získam? V ďalšom roku si mažete svoje doklady nahrávať priebežne následne po ich vzniku. Tým sa stane celý proces oveľa flexibilnejším a efektívnejším. Výhodou je tiež priebežná kontrola stavu vašich účtovných financií a možnosti ich optimalizácie.
Je to bezpečné?
Áno. Naša spoločnosť používa rovnaký typ zabezpečenia aký sa využíva v internetbankingu ako v súčasnosti najbezpečnejší spôsob dátovej komunikácie.
A keď ja nemám moderné technológie rád. Vy to inak neviete?
Vieme. V prípade ak radšej necháte všetko na našom spracovaní neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si osobné stretnutie. 

« späť