3 nové maximálne výšky štyroch druhov nemocenských dávok

V roku 2024 budú poistenci, ak splnia zákonné podmienky, obdržiavať vyššie maximálne sumy štyroch typov nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne. Sú nimi nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Toto vyplýva z každoročného zvyšovania všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý ovplyvňuje výšku poistného na nemocenské poistenie a zároveň sa zvyšuje maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítavajú nemocenské dávky. V prípade, že dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky nastane v
období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a celkový súčet denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov, nesmú prekročiť sumu 85,7425 eura. 

V prípade, že dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky nastane v období od 1. januára do 31. decembra 2024, pravdepodobný denný vymeriavací základ, ktorý sa odvíja od minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je stanovený na 21,7334 eura.