3 nové maximálne výšky štyroch druhov nemocenských dávok

V roku 2024 budú poistenci, ak splnia zákonné podmienky, obdržiavať vyššie maximálne sumy štyroch typov nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne. Sú nimi nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Toto vyplýva z každoročného zvyšovania všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý ovplyvňuje výšku poistného na nemocenské poistenie a zároveň sa zvyšuje maximálny denný vymeriavací základ, z […]

Návrat minimálnej dane z príjmu právnických osôb

Vláda na čele s ministrom financií – Ladislavom Kamenickým, predstavila balíček konsolidačných opatrení. Jedným z avizovaných zmien je znovu zavedenie minimálnej dane z príjmu právnických osôb, alebo inak povedané „daňových licencií.“ Opatrenie sa bude týkať všetkých právnických osôb, nie živnostníkov. Minimálna daň, daňová licencia, už bola v minulosti platná. Jej výška bude odstupňovaná podľa príjmov […]

Vyššia minimálna mzda

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2024 ovplyvní taktiež aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce. Aké základné pracovné činnosti v daných stupňoch náročnosti sú od zamestnanca vyžadované, jednotlivé koeficienty pre výpočet minimálnej mzdy pre dané stupne a minimálna mesačná mzda, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Minimálny mzdový nárok […]

Zmeny od 2024 !

Vláda a parlament v uplynulom období prijali viacero dôležitých zmien, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2024. Čo všetko sa od nového roka mení? Minimálna mzda pre zamestnancov pracujúcich na plný úväzok sa zvyšuje od roku 2024 na 750 eur. Suma hodinovej minimálnej bude v roku 2024 vo výške 4,310 eur […]

Návrh o pomoci ľuďom pri zvýšených hypotékach schválený ale nezverejnený

Súčasná vláda schválila návrh o pomoci ľudom pri zvýšených hypotekárnych sadzbách, ktoré predložilo ministerstvo financií. Po rokovaní však nezverejnila konkrétne opatrenia schválenej pomoci. K predloženiu návrhu postupu riešenia danej problematiky vláda zaviazala ministra financií Ladislava Kamenického. ,,My urobíme rôzne varianty. Musíme sa pozrieť, aký bude celkový dopad na rozpočet a dohodli […]

Na materskú dovolenku rovno po škole !

Od nového roka vstupuje do platnosti úprava zákona, podľa ktorej bude mať nárok na materskú dovolenku oveľa vyšší počet žien. Oproti pôvodnému systému zmena spočíva v nároku na materskú dovolenku aj pre matky, ktoré ešte nepracovali. Novela, ktorú schválili behom roka ešte poslanci pôvodnej zostavy parlamentu, započítava do obdobia poistenia pred pôrodom […]

Rast úrokových sadzieb hypoték pomaly končí

Aktuálne úrokové sadzby sa pravdepodobne dlhšie meniť nebudú, no ECB by koncom budúceho roka mohla pristúpiť k ich prvému znižovaniu. V slovenských bankách môžu úrokové sadzby hypoték ešte mierne rásť, avšak analytici predpokladajú blízky koniec tohto trendu. Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, Marián Búlik usudzuje, že vo väčšine bánk je úročenie […]

Od 1. novembra 2023 sa možno obrátiť na ktoréhokoľvek notára

Do účinnosti vstupuje novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v ktorej sa uvádza že registráciu alebo tzv. prvozápis „sro-čky“ na základe registračnej žiadosti bude môcť vykonať aj registrátor. Spolu s novelou, 1.11.2023, vstupuje do účinnosti aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov […]

Do kedy je možné vymáhať daňové dlhy ?

V prípade, že dlžná suma dane nie je uhradené v lehote splatnosti dane, vzniká daňový nedoplatok. Správca dane môže vyzvať na zaplatenie nedoplatku v ním určenej náhradnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní pričom vo výzve musí byť oboznámenie o následkoch nesplanenia povinnosti k úhrade. Zaslanie výzvy na zaplatenie […]

Návrat daňových licencií ako riešenie deficitu verejných financií ?

Znovuzavedenie daňových licencií by mohlo pomôcť navýšiť rozpočet o milióny eur. Ministerstvo financií vo zverejnenom Návrhu na ozdravenie verejných financií uviedlo, že znovuzavedenie daňovej licencie by výrazne zlepšilo daňovú spravodlivosť na podnikovej dani, kde časť firiem dlhodobo neplatila daň z príjmov. Týmto opatrením sa očakáva prínos približne 210 miliónov eur v […]