Vyššia minimálna mzda

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2024 ovplyvní taktiež aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce. Aké základné pracovné činnosti v daných stupňoch náročnosti sú od zamestnanca vyžadované, jednotlivé koeficienty pre výpočet minimálnej mzdy pre dané stupne a minimálna mesačná mzda, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Minimálny mzdový nárok podľa náročnosti teda v roku 2024 stúpne o 50 eur.

Zdroj: Podnikajte.sk