Živnostníci a samoplatitelia budú čeliť značnému nárastu poistného! O koľko sa zvýšia odvody?

BRATISLAVA – S nástupom nového týždňa v roku 2024 prichádzajú pre obyvateľov Slovenska zmeny, ktoré si všimnú najmä v ich peňaženkách. S úvodným búchaním polnoci z nedele na pondelok sme prekročili prah nového roka, a s ním prichádzajú aj zvýšené odvody za poistné. Tento tradičný scenár sa však tentoraz spája s výrazným nárastom nákladov na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby. O koľko sa tieto odvody zvýšia?

Pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby to bude nový rok s výrazne vyššími nákladmi. Dôvodom je zvýšenie poplatkov za sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sa pravidelne deje v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy na Slovensku. Do teraz bol bežným trendom ročné zvyšovanie zdravotného poistenia v priemere o 6 eur. Avšak, tento rok prichádza k zásadnej zmene, a to v dôsledku snahy o konsolidáciu verejných financií. Nový balík opatrení, schválený parlamentom krátko pred Vianocami, predstavuje významné zvýšenie minimálnych odvodov za zdravotné poistenie. Zatiaľ čo doteraz bolo minimálne zdravotné poistenie nastavené na sumu 91,28 eura, nový rok prinesie zvýšenie na 97 eur a 80 centov. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb so zdravotným postihnutím je to polovica tejto sumy, konkrétne 48,9 eura. Tento nárast nie je tradičných 6 eur, ale dvojnásobná suma.

„Našli sme riešenie, ktoré umožní, že do zdravotníctva pôjde v budúcom roku o 357 miliónov eur viac. Bude to na základe zvýšenia zdravotného odvodu,“ Dolinková dodala, že tieto prostriedky predstavujú dodatočné financie nad rámec toho, čo by inak bolo alokované do oblasti zdravotnej starostlivosti.

„Ak pôjdeme touto cestou, na ktorej sa zhodla vláda, je isté, že všetky tieto peniaze pôjdu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ Ministerka poznamenala, že verí v neustále hľadanie ďalších dodatočných zdrojov na finančné posilnenie zdravotnej starostlivosti počas tohto roka.

Poisťovne síce rešpektujú kroky vlády, ale predstavujú si možnosť lepších opatrení na ozdravenie zdravotnej starostlivosti. „Rešpektujeme rozhodnutie o zvýšení odvodov, hoci je podľa nás správnejšie zvýšenie prostredníctvom platby za poistencov štátu. Mesačná platba za poistencov štátu nedosiahne ani 60 eur a odvody za ekonomicky aktívnych poistencov budú v prieme viac ako 200 eur. Problém nastane, ak dodatočné zdroje, ktoré prinesie zvýšenie odvodov (reálny dopad očakávame na úrovni 350 mil. €) pôjdu na oddlžovanie nemocníc, pretože to pre pacientov nebude mať žiadnu pridanú hodnotu, a bez zmien vo fungovaní nemocníc to ani neprinesie zlepšenie poskytovanej starostlivosti,“ Upozornil hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.

Sociálne a zdravotné odvody od 1.1.2024

„Pre SZČO je minimálne poistné na úrovni 216 eur a 13 centov a pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je poistená dobrovoľne v nezamestnanosti dôchodkovo a taktiež nemocensky je na úrovni 229 eur a 17 centov,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. V minulom roku sa minimálne sociálne odvody platili vo výške 200,72 eura. Ide tak o zdraženie o necelých 16 eur. Mesačne si za sociálne a zdravotné odvody priplatia živnostníci a samoplatcovia o necelých 28,5 eura. Hovorca Sociálnej poisťovne, Martin Kontúr, vysvetlil, že v minulom roku boli minimálne sociálne odvody vo výške 200,72 eura. Zvýšenie o necelých 16 eur tak predstavuje novú sumu. Živnostníci a samoplatcovia si tak mesačne priplatia o necelých 28,5 eura za sociálne a zdravotné odvody.

Spolu teda samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatitelia budú mesačne platiť 313,93 eur za minimálne odvody. Rozdiel v preddavkoch sa vyšplhá až na takmer 350 eur ročne. Splatnosť nových preddavkov za sociálne a zdravotné poistenie je do 8. februára 2024. V prípade, že máte nastavený trvalý príkaz na platby odvodov, nezabudnite aktualizovať výšku preddavkov a skontrolovať