Návrat minimálnej dane z príjmu právnických osôb

Vláda na čele s ministrom financií – Ladislavom Kamenickým, predstavila balíček konsolidačných opatrení. Jedným z avizovaných zmien je znovu zavedenie minimálnej dane z príjmu právnických osôb, alebo inak povedané „daňových licencií.“

Opatrenie sa bude týkať všetkých právnických osôb, nie živnostníkov. Minimálna daň, daňová licencia, už bola v minulosti platná. Jej výška bude odstupňovaná podľa príjmov firiem. Minister financií si týmto opatrením sľubuje zvýšenie rozpočtu o 102,4 milióna eur.

Odborník na sociálnu politiku, Jozef Mihál, upozorňuje na to, že ak opatrenie prejde parlamentom v súčasnej podobe, bude to znamenať, že minimálnu daň budú platiť všetci podnikatelia, ktorí majú spoločnosť s ručením obmedzeným, teda aj tí ktorí majú tzv. „spiacu“ sro-čku.

Právnické osoby, ktoré z celkového počtu zamestnancov zamestnávajú aspoň 20% so zdravotným postihnutím sa znižuje výška dane o polovicu.

Daňová licencia sa netýka právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Taktiež sa nezahŕňajú verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, sú v likvidácií alebo v konkurze. Od platby minimálnej dane sú oslobodené aj pozemkové spoločenstvá, ak dosahujú príjmy len z činností podľa osobitého predpisu s príjmami neprevyšujúcimi sumu      10 000 €,  a právnické osoby za prvý rok po ich vzniku.

Zdroj: topky.sk