Na materskú dovolenku rovno po škole !

Od nového roka vstupuje do platnosti úprava zákona, podľa ktorej bude mať nárok na materskú dovolenku oveľa vyšší počet žien. Oproti pôvodnému systému zmena spočíva v nároku na materskú dovolenku aj pre matky, ktoré ešte nepracovali. Novela, ktorú schválili behom roka ešte poslanci pôvodnej zostavy parlamentu, započítava do obdobia poistenia pred pôrodom (najmenej 270 dní) aj štúdium na strednej alebo vysokej škole. Štúdium je teda podľa nového zákona vnímané ako forma prípravy do zamestnania.

Novela však má jedno „ale.“ Pre priznanie materskej dovolenky je potrebné školu úspešne dokončiť.

„Štúdium sa ako doba poistenia započítava len ak žena pred pôrodom získala príslušný titul vzdelania, teda, že ak pôrod ženy nastal po úspešnom skončení príslušného stupňa vzdelania. Ak však študentka porodí pred skončením štúdia, doba štúdia sa jej nezapočíta do 270 dní,“ priblížila pre portál advokátska koncipientka MPH advocates Eva Pintérová.

Novela začína platiť od januára 2024. Podľa mnohých má mať viac plusov ako mínusov.

„Doterajšia právna úprava neumožňovala poberať materskú po ukončení štúdia, čo sa zobrazilo aj na priemernom veku prvorodičky na Slovensku, ktorý má stúpajúcu tendenciu. Aktuálna hodnota sa pohybuje na úrovni 28,1 rokov. Novela zákona o sociálnom poistení má slúžiť, ako motivácia pre mladé ženy k materstvu po úspešnom skončení strednej školy, vysokej školy alebo doktorandského štúdia,“ vysvetľuje Pintérová.

 

Zdroj: https://www.topky.sk