Návrat daňových licencií ako riešenie deficitu verejných financií ?

Znovuzavedenie daňových licencií by mohlo pomôcť navýšiť rozpočet o milióny eur. Ministerstvo financií vo zverejnenom Návrhu na ozdravenie verejných financií uviedlo, že znovuzavedenie daňovej licencie by výrazne zlepšilo daňovú spravodlivosť na podnikovej dani, kde časť firiem dlhodobo neplatila daň z príjmov. Týmto opatrením sa očakáva prínos približne 210 miliónov eur v nasledujúcich 3 rokoch.

„V minulosti daňové licencie predstavovali efektívny nástroj na boj proti daňovej optimalizácii firiem. Jej znovuzavedenie tak vytvára tlak na úpravu podmienok v odpočte daňovej straty,“ uviedlo ministerstvo v návrhu. Daňová licencia bola zrušená v roku 2018 a jej znovuzavedením by stúplo zaťaženie firiem, no dodatočné zdroje pre rozpočet by v roku 2025 priniesli približne 110 miliónov eur a 100 miliónov eur v roku 2026.
„Opatrenie navrhuje opätovné zavedenie licencie vo výške 480, 960, respektíve 2 880 eur v závislosti od obratu firmy. Opatrenie je možné škálovať vzhľadom na rast cenovej hladiny,“ priblížil rezort financií.

Živnostenský zväz je proti presúvaniu ťarchy deficitu verejných financií na malých podnikateľov a živnostníkov.  „V tejto fáze sa nebudeme vyjadrovať k jednotlivým návrhom konsolidačných opatrení. Viaceré z nich vrátane daňových licencií majú zásadne negatívny dosah na podnikateľské prostredie a to je veľmi znepokojujúce. Nesúhlasíme s tým, aby sa riešenie deficitu verejných financií presunulo na plecia malých podnikateľov a živnostníkov,“ uviedla Miriam Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu.

Navrhované opatrenia v oblasti zvýšenia efektívnosti, spravodlivosti a jednoduchosti daňovo-odvodového systému by priniesli príjmy vyššie približne o 0,9 miliardy eur do roku 2026 oproti rozpočtovaným hodnotám. ,,Súčasný systém tiež obsahuje viacero daňových výnimiek, ktoré je vhodné zoštíhliť,“ konštatovalo ministerstvo.

Zdroj: www.trend.sk/spravy