Opäť vyšší príspevok na stravné

Zamestnanci sa môžu tešiť na novú výšku príspevku na stravné, ktorého zvýšenie je odpoveďou zo strany štátu na rastúcu infláciu. Vyššia suma príspevku sa dotýka ako zamestnanca tak aj podnikateľa.

Hodnota gastrolístka je dnes na úrovni 5,48 eur, čo sa od októbra zvýši na novú sumu 5,85 eur na deň. Rozdiel predstavuje zvýšenie o 37 centov. S hodnotou gastrolístka a zvyšuje aj najnižší príspevok zamestnávateľa  a to na 3,22 eur.

Posledné zvyšovanie sumy gastrolístkov bolo ešte v júni tohto roka, kedy sa cena navýšila na dnešných 5,48 eur. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi sumou, ktorá predstavuje najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Účinnosť Min. hodnota stravovacej poukážky (€) Min. príspevok zamestnávateľa, ktorý poskytuje gastrolístky/fin. príspevok na stravovanie (€) Max. príspevok zamestnávateľa podľa Zákonníka práce (€)
Od 01.10.2023
5,85
3,22
4,29
01.06.2023 - 30.09.2023
5,48
3,02
4,02

 

Zdroj: https://www.topky.sk/cl/10/2600531/Oblubeny-prispevok-mnohych-zamestnancov-opat-porastie–Vieme–kedy-a-aj-o-kolko-si-s-prichodom-novych-gastrolistkov-prilepsite