Od 1. novembra 2023 sa možno obrátiť na ktoréhokoľvek notára

Do účinnosti vstupuje novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v ktorej sa uvádza že registráciu alebo tzv. prvozápis „sro-čky“ na základe registračnej žiadosti bude môcť vykonať aj registrátor. Spolu s novelou, 1.11.2023, vstupuje do účinnosti aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom.

Listiny, ktoré sú potrebné pre návrh na zápis s.r.o. a prílohy, ktoré boli doteraz podávané na obchodný register sa navýšia o jedinú listinu a tou je registračná žiadosť. Registrátor (notár) preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra s výnimkou podmienky zaplatenia súdneho poplatku. Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Výhodou takto uskutočnenej registrácie cez registrátora bude neformálnosť a rýchlosť procesu. Pri splnení všetkých podmienok vyžadovaných legislatívou, je registrátor schopný uskutočniť prvozápis do niekoľkých minút. V prípade opravy návrhu alebo prílohy môže registrátor neformálnym spôsobom požiadať navrhovateľa o opravu a po doručení ihneď vykonať zápis.

Od novembra 2023 bude možné podávať iba prvozápis s.r.o., ostatné právne formy alebo družstvo, resp. zápisy zmien bude možné podávať u notárov s účinnosťou od 01.01.2025.

Zdroj: https://www.sak.sk/