Spracovanie miezd

Spracovanie miezd je jednou z mnohých služieb, ktorú našim klientom ponúkame. Či už potrebujete len poradiť alebo hladáte spoľahlivého partnera na ktorého sa možete obrátiť.

1

Mzdová agenda (mzdy, výkazy, evidencia)

2

Personalistika

3

Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

4

Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní

5

Vedenie mzdového účtovníctva

6

Vedenie mzdových listov

7

Výpočet mzdy

8

Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti

9

Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane

Zbavíme Vás Vaších starostí so mzdami.

Mzdová agenda a súvisiaca administratíva je súčasťou poskytovania našich služieb. Legislatívu ovplyvňujúcu spracovavanie miezd neustále sledujeme a preto možeme našim klientom poskytovať kvalitné služby a reagovať tak na aktuálne zmeny a problémy. Prečo prenechať spracovanie miezd radšej oborníkom? Velmi jednoducho, skrátka preto, že pokuty ďaleko prevyšujú náklady na vedenie agendy odborníkom.

Spracovanie miezd od 6 € / mesačne.

KONTAKT