Daňové priznanie elektronicky. Nutnosť? A pre koho?

Začali ste aj vy pomaly registrovať blížiaci sa termín na podanie daňového priznania? Potom by Vás mohli zaujať zmeny, ktoré so sebou priniesol rok 2018 a ktorým by ste mali venovať svoju pozornosť pri príprave.

Na úvod je vhodné spomenúť návrh ministra financií z roku 2017, ktorý obsahoval povinnosť podať daňové priznanie elektronicky pre všetkých živnostníkov a SZČO, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov, bez ohľadu na to, či sa jedná o riadne daňové priznanie, odklad daňového priznania, či žiadosť o zmenu preddavkov. Táto zmena bola obsiahnutá v novele zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a rozšírila tak túto povinnosť, ktorá pôvodne platila len pre platiteľov DPH. Z pôvodného termínu 1.január 2018 bola však jeho účinnosť presunutá na 1. júl 2018. Ako vlastne daňové priznanie elektronicky vyplniť a podať? Najskôr je potrebné vykonať registráciu na portáli Finančnej správy.

Možnosti registrácie

1. Registrácia s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom

V tomto prípade je potrebné sa prihlásiť cez portál ÚPVS a doplniť údaje do generovanej tabuľky. Po jej vyplnení obdržíte emailom aktivačný link, ktorého následným potvrdením sa registrácia aktivuje.

2. Registrácia za pomoci kvalifikovaného elektronického podpisu

Pokiaľ sa rozhodnete využiť túto možnosť, je potrebné vybrať túto možnosť a podpísať sa KEP-om. Následne potom treba vyplniť údaje v príslušnej tabuľke a odoslať. Po obdržaní mailu s aktivačným linkom a po jeho potvrdení je registrácia ukončená.

3. Registrácia formulárom

Pre tých, ktorí nemôžu alebo nechcú používať občiansky preukaz s elektronickým čipom či kvalifikovaný elektronický podpis je tu možnosť registrácie cez formulár na stránkach Finančnej správy. Po jeho vyplnení a obdržaní notifikačného mailu je tento nutné vytlačiť a spolu s ďalšími dokladmi priniesť osobne na Finančnú správu. Po úspešnej registrácii sa stačí prihlásiť na portál Finančnej správy a následne vyplniť a podať elektronicky svoje daňové priznanie.

Ak Vás článok zaujal a chcete sa o zmenách, ktoré sa týkajú priamo Vás, dozvedieť viac, prípadne sa poradiť, kontaktujte nás.

Autor: Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA
konzultant TOP Clerks SK s.r.o.
Zdroj: Finančná správa SR, zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v platnom znení, Ministerstvo financií TS