Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018

Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018 Viaceré podrobné informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie s daňovým úradom a jej podoby, ktoré so sebou priniesol rok 2018, sme pre Vás už v rámci našich článkov priblížili Daňové priznanie elektronicky. Nutnosť? A pre koho? Tento raz sa s ohľadom na viaceré dotazy upriamime na možnosť, ktorá je určená tým, čo si chcú vzniknutú situáciu pokiaľ možno najviac zjednodušiť.

Elektronická komunikácia s daňovým úradom prostredníctvom účtovníka. Každá aj nepríjemná situácia má svoje riešenie, tým je pre tých, ktorí nemajú o ďalšiu byrokratickú záťaž záujem, prenechanie starostí s ich elektronickou komunikáciou na vybraného účtovníka. Ten sa vie v rámci elektronického systému naviazať na klienta a potrebnú agendu riešiť za neho. Účtovník na základe splnomocnenia od klienta rieši všetky náležitosti a podania označuje vlastným elektronickým podpisom, čím ho zbavuje nielen časovej záťaže ale aj prípadných nepríjemností súvisiacich s dodržaním termínov a odbornej správnosti.

Potrebujete pomôcť aj Vy? Sme tu pre Vás. Kontakt

Autor: Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA
konzultant TOP Clerks SK s.r.o.
Zdroj: Finančná správa SR, zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v platnom znení.