Výmena účtovníka – kedy je tá správna doba?

Vhodná doba je vždy presne vtedy, kedy začnete takúto nutnosť či potrebu pociťovať. Či už Vás táto myšlienka napadne z dôvodu viaznucej komunikácie, neschopnosti Vášho účtovníka nájsť pre Vás optimálne riešenie, nutnosti platiť zbytočne vysoké dane súvisiace napríklad s nedostatočnou informovanosťou a podobne. Samozrejme, že obdobie tesne pred podaním daňového priznania nemožno označiť za najideálnejšie, no riešenie je možné nájsť vždy. Pokiaľ sa obávate premeškania lehôt voči finančnej správe, ako aj ďalším inštitúciám, je správnym rozhodnutím učiniť zmenu po podaní daňového priznania. Za vhodné je možné označiť aj obdobie po 31.12., kedy by už mala byť spracovaná účtovná uzávierka a inventarizácia. Pokračovať v čítaní “Výmena účtovníka – kedy je tá správna doba?”

Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018

Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018 Viaceré podrobné informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie s daňovým úradom a jej podoby, ktoré so sebou priniesol rok 2018, sme pre Vás už v rámci našich článkov priblížili Daňové priznanie elektronicky. Nutnosť? A pre koho? Tento raz sa s ohľadom na viaceré dotazy upriamime na možnosť, ktorá je určená tým, čo si chcú vzniknutú situáciu pokiaľ možno najviac zjednodušiť. Pokračovať v čítaní “Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018”