Pozitívne očakávania – ekonomika porastie

Ministerstvo financií SR v rámci boja s pandémiou do dnešného dňa realizovalo rôzne opatrenia v prospech mnohých dotknutých subjektov v celkovej výške 4,12 miliardy eur, čo predstavuje 4,6% HDP.

„Stále sme mali na pamäti, že sú to v konečnom dôsledku peniaze občanov a z tejto povinnosti správať sa voči nim rozpočtovo zodpovedne sme sa nevyviazali, aj keď tlak bol obrovský. A to sa nám nakoniec vyplatilo. O správnom zacielení stimulov vypovedajú rozhodujúce makroekonomické ukazovatele – vývoj HDP, miery nezamestnanosti i spotreby domácností,“ povedal minister financií Eduard Heger. Podľa slov ministra financií, prispelo pôsobenie rozpočtovej politiky proticyklicky a s oživujúcim sa zahraničným dopytom tlmilo recesiu. Štatistický úrad SR potvrdil, že slovenská ekonomika bola v 3. štvrťroku výkonnejšia než sa predpokladalo. Taktiež miera nezamestnanosti sa od augusta nezvyšuje, aj napriek tomu že COVID-kríza spôsobila v druhom štvrťoku 2-násobný prepad ekonomiky oproti kríze z roku 2009. „Je to priamy dôsledok opatrení proti prepúšťaniu ľudí z práce, osobitne kurzarbeitu, pandemickým OČR a PN a tieto opatrenia sa podarilo novej vláde zaviesť do praxe v extrémne krátkom čase,“ povedal minister Heger.

Súčasťou boja s pandémiou je aj mierny pokles spotreby domácností. Analýza NBS ukázala, že v druhom štvrťroku patri medzi najnižšie spomedzi členských štátom Európskej únie.

 

Zdroj: mfsr.sk