Hotovostným platbám nad 15-tisíc odzvonilo

Po novom budú platby v hotovosti nad 15-tisíc zakázané. Výška sumy sa zjednotí pre fyzické aj právnické osoby, keďže doteraz to boli dve rôzne sumy.

Národná rada Slovenskej republiky 23.5.2023 definitívne schválila novelu zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Návrh predložili poslanci zo strany SaS: Marián Viskupič a Ján Oravec.

Doposiaľ platný zákon o obmedzení platieb v hotovosti bol účinný od 1.1.2013. „Od tohto dňa až dodnes nebol ani raz novelizovaný. Uplynulé desaťročie umožňuje tento zákon spätne hodnotiť, pričom možno konštatovať, že jeho deklarovaný cieľ, ktorým bola eliminácia daňových podvodov, sa nenaplnil,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Podľa platnej legislatívy sa na platby v hotovosti nevzťahuje zákaz v krízových situáciách, v čase vojny a vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie, čo platí aj v súčasnosti. V novele zákona bol schválený aj pozmeňujúci návrh poslanca Petra Kremského z hnutia OĽANO, ktorý stanovuje limit na platby v hotovosti aj na dobrovoľné dražby. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť praniu špinavých peňazí prostredníctvom dobrovoľných dražieb.

Novela nadobúda účinnosť 1.7.2023.

 

Zdroj: rtvs.sk