Dane a odvody budú nižšie

Na základe prijatej novely zákona o dani z príjmov sa od nového roka zníži vo viacerých oblastiach daňovo-odvodové zaťaženie. Zmeny sa dotknú kryptomien, podielových fondov či zamestnaneckých akcií. Taktiež bude po novom oslobodený aj odpredaj podielu v s.r.o.-čke.

Kryptomeny a ich predaj sa zdaňoval pri progresívnej sadzbe 19% príp. 25% a bolo nutné z neho odviezť 14% odvod do zdravotnej poisťovne. Od nového roka sa budú kryptomeny po roku držania zdaňovať 7% sadzbou a zdravotné odvody sa nebudú platiť. ,,Okrem toho, že to prinesie priaznivejšie podmienky pre podnikateľov, pomôže to zabrániť aj úniku mladých spoločností zo Slovenska do daňových rajov,“ uviedli daňoví odborníci.

„Prijaté zmeny sú obrovským prínosom z marketingového hľadiska. A to nielen vo vzťahu k zahraničiu, ale aj vo vzťahu k slovenským daňovníkom. Kritická časť daňovníkov najmä v oblasti krypta totiž pre vysoké zdanenie realizovala často ilegálne kroky s cieľom sa mu vyhnúť,“ informoval daňový a finančný advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax. Novela zákona o dani z príjmov pozmeňuje aj zdaňovanie zamestnaneckých akcií, resp. podielov na firme, ktoré možno chápať ako odmenu zo strany zamestnávateľov voči svojim zamestnancom príp. živnostníkom, ktoré budú po novom od dane oslobodené.

Daňoví odborníci z kancelárie Highgate Law & Tax avšak upozorňujú, že zmeny sú síce pozitívnou správou, no obsahujú mnoho nekonzistentností, čo môže byť v konečnom dôsledku dôvodom pre zvýšené náklady daňovníkov na konzultantov a poradcov.

Zdroj: ekonomika.pravda.sk