Živnostníci pozor ! Odvody sa zvyšujú

• zvýšenie minimálnych odvodov od januára 2023
• rast priemernej hrubej mzdy

Od 1. januára sa živnostníkom platiacich minimálne alebo nižšie odvody do sociálnej poisťovne tieto odvody zvyšujú. Minimálne odvody stúpnu o 12,94 eura, čím už samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) uhradí sociálnej poisťovni 200,72 eur mesačne. Za január 2023 je nutné uhradiť vyšší odvod najneskôr do 8. februára. Zvýšenie sa netýka iba SZČO platiacich minimálne sociálne odvody, aj tých osôb, ktorých mesačné odvody sú nižšie než 200,72 eura.

Priemerná hrubá mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2021 medziročne stúpla o 6,8% na 1 211 eur, čo je dôvodom zvyšovania minimálnych odvodov pre SZČO, nakoľko sa minimálny vymeriavací základ pre platenie odvod SZČO odvíja práve od vývoja priemerných hrubých zárobkov zamestnancov. Minimálny vymeriavací základ pre SZČO sa teda od začiatku januára upravuje na 605,50 eura.

Zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie pre SZČO a DPO od 1. januára 2023:

  • minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje z 566,50 eur na 605,50 eura,
  • maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje zo 7 931 eur na 8 477 eura.

 

Zdroj: startitup.sk