Založenie S.R.O. na Slovensku už aj elektronicky

  • založiť si s.r.o. bude nielen rýchlejšie ale aj jednoduchšie
  • štandardizovaný formulár je podstatnou novinkou
  • legislatíva bude účinná od 1. februára 2023

Založenie „sro-čky“ na Slovensku bude jednoduchšie a to práve vďaka štandardizovanému formuláru, ktorý je podstatnou novinkou novely Obchodného zákonníka.
Ministerstvo Spravodlivosti vytvorilo štandardizovaný online formulár s interaktívnym sprievodcom, ktorý zakladateľa sprevádza pri vypĺňaní obsahu formulárov ako aj príloh potrebných k založeniu spoločnosti.
Táto novela sa však týka spoločností s presne definovanými predmetmi podnikania a týchto predmetov môže byť maximálne 15 zodpovedajúcich zavádzanému osobitnému zoznamu vybraných voľných živností.

Legislatíva predpokladá, že pri takto zvolenom predmete činnosti, sa zápisom spoločnosti do obchodného registra bude považovať živnostenské oprávnenie za automaticky udelené. Týmto spôsobom vzniknutá spoločnosť má byť automaticky zaregistrovaná aj ako daňový subjekt.

Príslušné návrhy na zápis spoločností riešených zjednodušeným spôsobom zakladania bude spravovať jediný registrový súd bez ohľadu na sídlo spoločnosti, a to Okresný súd Žilina.
Úpravou sa do zákona tiež transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností.

Zdroj: www.startitup.sk